0
ورود به حساب کاربری ثبت نام FA
PersianEnglishKurdish
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده پوکر آنلاین پاسور تخته نرد انفجار ورژن ۱ انفجار ورژن ۲ انفجار‌ رویال (بازی جدید) پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
Europe
TT Elite Series
Adrian Eliasz
۱
۳
Mateusz Misiak
Finished
۰۰:۵۵
Karol Wisniewski
۳
۱
Lukasz Jarocki
Finished
۰۱:۱۵
Adrian Wiecek
۲
۳
Bartosz Czerwinski
Finished
۰۹:۴۵
Piotr Chodorski
۳
۲
Jakub Folwarski
Finished
۱۳:۲۰
Rudomina Kamil
۱
۳
Marcin Litwiniuk
Finished
۱۷:۳۵
Lukasz Pietraszko
۳
۰
Filbrandt Tomasz
Finished
۱۷:۵۵
Szymon Radlo
۲
۳
Michal Minda
Finished
۰۰:۳۰
Mateusz Rutkowski
۰
۳
Staszczyk Konrad
Finished
۰۷:۴۰
Mateusz Golebiowski
۳
۱
Antoni Witkowski
Finished
۰۹:۴۰
Marcin Litwiniuk
۳
۲
Bartosz Czerwinski
Finished
۱۱:۲۵
Piotr Cyrnek
۳
۱
Antoni Witkowski
Finished
۱۷:۲۰
Seroka Szymon
۲
۳
Staszczyk Konrad
Finished
۰۲:۰۵
Mateusz Golebiowski
۳
۱
Piotr Cyrnek
Finished
۱۵:۱۵
Arkadiusz Mugowski
۲
۳
Michal Minda
Finished
۱۷:۱۵
Mateusz Golebiowski
۱
۳
Antoni Witkowski
Finished
۱۸:۰۵
Mateusz Golebiowski
۲
۳
Adrian Wiecek
Finished
۱۹:۲۰
Adrian Eliasz
۱
۳
Jakub Wozniak
Finished
۰۰:۰۵
Piotr Chodorski
۳
۱
Piotr Cyrnek
Finished
۱۰:۰۵
Artur Daniel
۳
۱
Filbrandt Tomasz
Finished
۱۷:۱۰
Artur Daniel
۱
۳
Marcin Litwiniuk
Finished
۱۸:۴۵
Jakub Folwarski
۰
۳
Piotr Cyrnek
Finished
۱۹:۴۰
Maruszak Piotr
۱
۳
Lukasz Pietraszko
Finished
۲۲:۰۵
Filbrandt Tomasz
۰
۳
Lukasz Jarocki
Finished
۰۰:۳۰
Mateusz Misiak
۱
۳
Zochniak Jakub
Finished
۰۳:۰۰
Mateusz Burkacki
۰
۳
Blazej Szczepanek
Finished
۰۷:۰۵
Jakub Folwarski
۳
۰
Daniel Bak
Finished
۱۰:۳۰
Mateusz Golebiowski
۱
۳
Piotr Chodorski
Finished
۱۰:۵۵
Adrian Wiecek
۳
۱
Adrian Spychala
Finished
۱۱:۴۵
Lukasz Pietraszko
۲
۳
Rudomina Kamil
Finished
۱۹:۱۰
Marcin Litwiniuk
۲
۳
Filbrandt Tomasz
Finished
۱۹:۵۵
Adrian Wiecek
۳
۲
Antoni Witkowski
Finished
۲۰:۵۵
Szymon Radlo
۰
۳
Jakub Wozniak
Finished
۰۱:۲۰
Filbrandt Tomasz
۳
۲
Seroka Szymon
Finished
۰۳:۱۵
Roman Wiza
۳
۰
Mariusz Baron
Finished
۰۶:۴۰
Marcin Litwiniuk
۳
۱
Marcin Jadczyk
Finished
۱۰:۱۰
Milosz Cesarz
۳
۰
Mariusz Baron
Finished
۱۰:۲۰
Karol Wisniewski
۳
۲
Staszczyk Konrad
Finished
۰۰:۰۵
Krystian Gaik
۲
۳
Michal Skorski
Finished
۰۰:۱۰
Filbrandt Tomasz
۳
۰
Mateusz Rutkowski
Finished
۰۱:۴۰
Jakub Wozniak
۲
۳
Mateusz Misiak
Finished
۰۲:۱۰
Karol Wisniewski
۳
۱
Mateusz Rutkowski
Finished
۰۲:۲۵
Jakub Wozniak
۲
۳
Arkadiusz Mugowski
Finished
۰۳:۲۵
Staszczyk Konrad
۳
۲
Karol Wisniewski
Finished
۰۶:۵۵
Filbrandt Tomasz
۱
۳
Marcin Litwiniuk
Finished
۰۷:۲۰
Filbrandt Tomasz
۰
۳
Staszczyk Konrad
Finished
۰۸:۳۰
Mateusz Rutkowski
۳
۰
Seroka Szymon
Finished
۰۰:۵۵
Michal Minda
۳
۱
Adrian Eliasz
Finished
۰۱:۴۵
Jakub Wozniak
۲
۳
Adrian Eliasz
Finished
۰۲:۳۵
Krystian Gaik
۰
۳
Jaroslaw Rolak
Finished
۰۲:۳۵
Lukasz Jarocki
۰
۳
Staszczyk Konrad
Finished
۰۲:۵۰
Mateusz Rutkowski
۳
۱
Szymon Radlo
Finished
۰۳:۴۰
Mateusz Misiak
۰
۳
Adrian Eliasz
Finished
۰۳:۵۰
Filbrandt Tomasz
۳
۰
Karol Wisniewski
Finished
۰۴:۰۵
Arkadiusz Mugowski
۰
۳
Zochniak Jakub
Finished
۰۴:۱۰
Marcin Litwiniuk
۳
۰
Staszczyk Konrad
Finished
۰۴:۳۰
Jakub Wozniak
۳
۲
Mateusz Misiak
Finished
۰۴:۳۵
Roman Wiza
۱
۳
Jerzy Pelka
Finished
۰۴:۳۶
Mateusz Rutkowski
۱
۳
Filbrandt Tomasz
Finished
۰۴:۵۵
Arkadiusz Mugowski
۰
۳
Adrian Eliasz
Finished
۰۵:۰۰
Staszczyk Konrad
۳
۰
Szymon Radlo
Finished
۰۵:۲۰
Jakub Wozniak
۳
۰
Zochniak Jakub
Finished
۰۵:۲۵
Marcin Litwiniuk
۳
۱
Karol Wisniewski
Finished
۰۵:۴۵
Wisniewski Bartlomiej
۳
۰
Mariusz Baron
Finished
۰۵:۵۰
Mateusz Misiak
۲
۳
Arkadiusz Mugowski
Finished
۰۵:۵۰
Filbrandt Tomasz
۳
۰
Szymon Radlo
Finished
۰۶:۰۵
Zochniak Jakub
۳
۱
Adrian Eliasz
Finished
۰۶:۱۵
Mateusz Rutkowski
۱
۳
Marcin Litwiniuk
Finished
۰۶:۳۰
Karol Wisniewski
۱
۳
Szymon Radlo
Finished
۰۸:۰۵
Marcin Litwiniuk
۳
۰
Szymon Radlo
Finished
۰۸:۵۵
Mateusz Rutkowski
۳
۱
Karol Wisniewski
Finished
۰۹:۱۵
Artur Daniel
۳
۰
Adrian Spychala
Finished
۰۹:۲۰
Artur Daniel
۱
۳
Adrian Wiecek
Finished
۱۰:۳۵
Marcin Jadczyk
۳
۱
Adrian Spychala
Finished
۱۱:۰۰
Dawid Dytko
۳
۰
Michal Stefaniak
Finished
۱۱:۲۰
Daniel Bak
۰
۳
Antoni Witkowski
Finished
۱۱:۲۰
Jakub Folwarski
۳
۱
Piotr Cyrnek
Finished
۱۱:۴۵
Murawski Daniel
۰
۳
Arkadiusz Mugowski
Finished
۱۱:۵۰
Jakub Grzegorczyk
۲
۳
Mariusz Baron
Finished
۱۲:۰۰
Piotr Chodorski
۳
۰
Antoni Witkowski
Finished
۱۲:۰۵
Artur Daniel
۳
۱
Marcin Litwiniuk
Finished
۱۲:۱۰
Aleksander Lilien
۱
۳
Michal Minda
Finished
۱۲:۱۵
Mateusz Burkacki
۳
۰
Jerzy Pelka
Finished
۱۲:۲۵
Mateusz Golebiowski
۳
۱
Jakub Folwarski
Finished
۱۲:۳۰
Marcin Jadczyk
۳
۱
Bartosz Czerwinski
Finished
۱۲:۳۵
Daniel Bak
۳
۱
Piotr Cyrnek
Finished
۱۲:۵۵
Adrian Wiecek
۱
۳
Marcin Litwiniuk
Finished
۱۳:۰۰
Artur Daniel
۰
۳
Marcin Jadczyk
Finished
۱۳:۲۰
Mateusz Golebiowski
۳
۱
Daniel Bak
Finished
۱۳:۴۰
Bartosz Czerwinski
۳
۲
Adrian Spychala
Finished
۱۳:۴۵
Piotr Cyrnek
۰
۳
Antoni Witkowski
Finished
۱۴:۰۵
Adrian Wiecek
۳
۰
Marcin Jadczyk
Finished
۱۴:۱۰
Kowalczyk Marcin
۲
۳
Dawid Dytko
Finished
۱۴:۱۵
Piotr Chodorski
۱
۳
Daniel Bak
Finished
۱۴:۳۰
Marcin Litwiniuk
۳
۰
Adrian Spychala
Finished
۱۴:۳۵
Schaniel Krzysztof
۰
۳
Michal Stefaniak
Finished
۱۴:۴۰
Jakub Folwarski
۲
۳
Antoni Witkowski
Finished
۱۴:۵۵
Artur Daniel
۱
۳
Bartosz Czerwinski
Finished
۱۴:۵۵
Makajew Maciej
۳
۰
Filbrandt Tomasz
Finished
۱۵:۳۰
Kowalczyk Marcin
۲
۳
Michal Stefaniak
Finished
۱۵:۳۰
Jakub Folwarski
۳
۰
Antoni Witkowski
Finished
۱۵:۴۰
Mateusz Burkacki
۳
۲
Mariusz Baron
Finished
۱۵:۴۵
Lukasz Pietraszko
۱
۳
Marcin Litwiniuk
Finished
۱۵:۵۵
Mateusz Golebiowski
۱
۳
Daniel Bak
Finished
۱۶:۰۵
Rudomina Kamil
۰
۳
Artur Daniel
Finished
۱۶:۲۰
Adrian Wiecek
۲
۳
Piotr Cyrnek
Finished
۱۶:۳۰
Makajew Maciej
۱
۳
Lukasz Pietraszko
Finished
۱۶:۴۵
Jakub Folwarski
۰
۳
Mateusz Golebiowski
Finished
۱۶:۵۵
Adrian Wiecek
۳
۰
Daniel Bak
Finished
۱۷:۴۵
Makajew Maciej
۳
۱
Rudomina Kamil
Finished
۱۸:۲۰
Jakub Folwarski
۱
۳
Adrian Wiecek
Finished
۱۸:۳۰
Piotr Cyrnek
۳
۲
Daniel Bak
Finished
۱۸:۵۵
Makajew Maciej
۱
۳
Artur Daniel
Finished
۱۹:۳۰
Murawski Daniel
۱
۳
Michal Minda
Finished
۲۰:۰۰
Daniel Bak
۰
۳
Antoni Witkowski
Finished
۲۰:۰۵
Lukasz Pietraszko
۰
۳
Artur Daniel
Finished
۲۰:۲۰
Zochniak Jakub
۰
۳
Arkadiusz Mugowski
Finished
۲۰:۲۵
Mateusz Golebiowski
۳
۰
Piotr Cyrnek
Finished
۲۰:۳۰
Rudomina Kamil
۱
۳
Filbrandt Tomasz
Finished
۲۰:۴۵
Makajew Maciej
۱
۳
Marcin Litwiniuk
Finished
۲۱:۰۵
Jakub Folwarski
۳
۰
Daniel Bak
Finished
۲۱:۱۵
Krystian Kolodziej
۳
۰
Mateusz Rutkowski
Finished
۲۱:۴۰
Krzysztof Kotyl
۰
۰
Mateusz Burkacki
inprogress
۲۲:۳۰
Zochniak Jakub
۲
۰
Rudomina Kamil
inprogress
۲۲:۳۰
Jaroslaw Rolak
۰
۰
Piotr Strus
inprogress
۲۲:۳۵
Przemyslaw Korzec
-
-
Jakub Wozniak
بازی شروع نشده است
۲۲:۵۵
Krystian Kolodziej
-
-
Maruszak Piotr
بازی شروع نشده است
۲۲:۵۵
Rudomina Kamil
-
-
Mateusz Rutkowski
بازی شروع نشده است
۲۳:۲۰
Krzysztof Kotyl
-
-
Pawel Grela
بازی شروع نشده است
۲۳:۲۰
Czech Republic
Pro League
Josef Palecek
۱
۳
Vrba Jindrich
Finished
۱۰:۳۰
Radim Pokorny
۳
۱
Jan Lovl
Finished
۱۱:۳۰
Tomas Trnka
۳
۲
Radim Pokorny
Finished
۱۰:۳۰
Zbynek Pagac
۲
۳
Tadeas Zika
Finished
۱۶:۰۰
Richard Macura
۳
۲
Vojtech Konvicka
Finished
۱۱:۰۰
Jaroslav Novotny
۲
۳
Milan Longin
Finished
۱۸:۰۰
Frantisek Briza
۲
۳
Jaroslav Prokupek
Finished
۱۹:۰۰
Jan Zajicek
۲
۳
Eric Maresh
Finished
۰۲:۰۰
Kamil Gavelcik
۳
۲
Jaroslav Strnad 1961
Finished
۱۱:۳۰
Vrba Jindrich
۳
۲
Ladislav Novotny
Finished
۱۳:۰۰
Rotislav Hasmanda
۱
۳
Jaroslav Novotny
Finished
۱۶:۰۰
Tadeas Zika
۲
۳
Milan Bezdicek
Finished
۱۶:۳۰
Tomas Pelikan
۳
۲
Ondrej Mista
Finished
۲۰:۳۰
Richard Krejci
۱
۳
Ales Hlawatschke
Finished
۰۳:۰۰
Jaroslav Schwan
۲
۳
Patrik Jokiel
Finished
۱۰:۳۰
Tomas Regner
۳
۲
Ladislav Novotny
Finished
۱۱:۰۰
Jaroslav Strnad 1961
۳
۱
Vladimir Kubat
Finished
۱۱:۰۰
Patrik Jokiel
۳
۲
Richard Macura
Finished
۱۱:۳۰
Radim Pokorny
۲
۳
Vaclav Pech
Finished
۱۳:۰۰
Richard Macura
۳
۱
Vojtech Konvicka
Finished
۱۳:۳۰
Milan Regner
۳
۱
Milan Kolar
Finished
۱۸:۰۰
Milan Bezdicek
۲
۳
Tadeas Zika
Finished
۱۸:۰۰
Stanislav Pinc
۱
۳
Kamil Gavelcik
Finished
۱۰:۳۰
Vrba Jindrich
۱
۳
Tomas Regner
Finished
۱۱:۳۰
Vaclav Pech
۳
۲
Tomas Trnka
Finished
۱۲:۰۰
Jaroslav Bresky
۳
۱
Daniel Tuma
Finished
۱۸:۳۰
Daniel Tuma
۳
۲
Frantisek Briza
Finished
۲۱:۳۰
Marek Roh
۱
۳
Stepan Vyskocil
Finished
۰۰:۰۰
Jiri Motak
۲
۳
Martin Stefek
Finished
۰۰:۰۰
Ondrej Homola
۱
۳
Jiri Motak
Finished
۰۱:۰۰
Martin Sochor
۱
۳
Jaroslav Prokupek
Finished
۰۷:۰۰
Lubor Sulava
۳
۱
Jaromir Cernik
Finished
۰۷:۰۰
Miroslav Svedik
۰
۳
Jaroslav Prokupek
Finished
۰۸:۰۰
Tomas Pelikan
۳
۱
Ondrej Mista
Finished
۲۲:۰۰
Milan Klement
۳
۲
Tomas Zahradnik
Finished
۲۲:۰۰
Jiri Zuzanek
۳
۰
Adam Brazda
Finished
۰۰:۳۰
Martin Stefek
۲
۳
Bohumil Skulina
Finished
۰۰:۳۰
Simon Kadavy
۲
۲
Patrik Pycha
Finished
۰۱:۰۰
Pavel Gireth
۳
۰
Marek Fabini
Finished
۰۱:۳۰
Jiri Zuzanek
۳
۲
Adam Brazda
Finished
۰۲:۰۰
Stepan Vyskocil
۲
۳
Jan Kabelka
Finished
۰۲:۰۰
Ales Hlawatschke
۲
۳
Jaroslav Prokupek
Finished
۰۵:۳۰
Ludek Madle
۳
۱
Tomasch David
Finished
۰۶:۳۰
Patrik Pycha
۰
۳
Jiri Zuzanek
Finished
۰۰:۰۰
Simon Kadavy
۳
۲
Patrik Pycha
Finished
۰۰:۰۰
Stepan Vyskocil
۳
۲
Michal Jakes
Finished
۰۰:۳۰
Eric Maresh
۳
۲
Marek Fabini
Finished
۰۰:۳۰
Jan Kabelka
۳
۰
Marek Roh
Finished
۰۱:۰۰
Ladislav Zatecka
-
-
Rotislav Hasmanda
Finished
۰۱:۲۳
Tomas Fisar
-
-
Milan Kolar
Finished
۰۱:۲۸
Jaroslav Prokupek
۱
۳
Miroslav Svedik
Finished
۰۱:۳۷
Bohumil Skulina
۰
۳
Martin Stefek
Finished
۰۲:۰۰
Richard Krejci
-
-
Ales Hlawatschke
Finished
۰۲:۰۱
Jaroslav Prokupek
۱
۳
Miroslav Svedik
Finished
۰۲:۳۰
Jaromir Cernik
۳
۱
Tomasch David
Finished
۰۲:۳۰
Hejduk Alexander
۰
۳
Ludek Madle
Finished
۰۳:۰۰
Martin Sochor
-
-
Ales Hlawatschke
Finished
۰۳:۲۹
Miroslav Svedik
۲
۳
Martin Sochor
Finished
۰۳:۳۰
Lubor Sulava
۳
۱
Ludek Madle
Finished
۰۳:۳۰
Tomasch David
۳
۱
Lubor Sulava
Finished
۰۳:۳۰
Miroslav Svedik
-
-
Richard Krejci
Finished
۰۳:۵۳
Jaroslav Prokupek
۳
۰
Richard Krejci
Finished
۰۴:۰۰
Martin Sochor
۲
۳
Ales Hlawatschke
Finished
۰۴:۳۰
Ludek Madle
۲
۳
Jaromir Cernik
Finished
۰۴:۳۰
Ales Hlawatschke
۲
۳
Jaroslav Prokupek
Finished
۰۴:۳۰
Lubor Sulava
۳
۱
Ludek Madle
Finished
۰۴:۳۰
Richard Krejci
-
-
Martin Sochor
Finished
۰۴:۵۷
Miroslav Svedik
۳
۰
Richard Krejci
Finished
۰۵:۰۰
Ales Hlawatschke
۰
۳
Miroslav Svedik
Finished
۰۵:۱۸
Ludek Madle
۲
۳
Jaromir Cernik
Finished
۰۵:۳۰
Martin Sochor
-
-
Jaroslav Prokupek
Finished
۰۵:۵۹
Richard Krejci
۱
۳
Martin Sochor
Finished
۰۶:۰۰
Ales Hlawatschke
۰
۳
Miroslav Svedik
Finished
۰۶:۳۰
Miroslav Svedik
-
-
Jaroslav Prokupek
Finished
۰۶:۵۴
Jaromir Cernik
۲
۳
Ludek Madle
Finished
۰۷:۰۰
Jaromir Cernik
۲
۳
Ludek Madle
Finished
۰۸:۰۰
Stanislav Pinc
۱
۳
Kamil Gavelcik
Finished
۰۹:۲۱
Tomas Trnka
-
-
Radim Pokorny
Finished
۰۹:۲۸
Josef Palecek
-
-
Vrba Jindrich
Finished
۰۹:۲۸
Tomas Regner
-
-
Ladislav Novotny
Finished
۰۹:۵۴
Richard Macura
-
-
Vojtech Konvicka
Finished
۰۹:۵۸
Jan Lovl
-
-
Vaclav Pech
Finished
۰۹:۵۹
Vrba Jindrich
-
-
Tomas Regner
Finished
۱۰:۲۵
Patrik Jokiel
-
-
Richard Macura
Finished
۱۰:۲۷
Radim Pokorny
۳
۱
Jan Lovl
Finished
۱۰:۲۸
Vladimir Kubat
۳
۱
Stanislav Pinc
Finished
۱۰:۵۶
Vaclav Pech
-
-
Tomas Trnka
Finished
۱۰:۵۸
Ladislav Novotny
-
-
Josef Palecek
Finished
۱۰:۵۸
Jan Lovl
۰
۳
Vaclav Pech
Finished
۱۱:۰۰
Tomas Trnka
-
-
Jan Lovl
Finished
۱۱:۲۸
Josef Palecek
-
-
Tomas Regner
Finished
۱۱:۲۸
Patrik Jokiel
-
-
Vojtech Konvicka
Finished
۱۱:۵۷
Radim Pokorny
-
-
Vaclav Pech
Finished
۱۱:۵۸
Ladislav Novotny
۰
۳
Josef Palecek
Finished
۱۲:۰۰
Kamil Gavelcik
۳
۱
Vladimir Kubat
Finished
۱۲:۰۰
Vladimir Kubat
۳
۱
Stanislav Pinc
Finished
۱۲:۰۰
Vojtech Konvicka
۲
۳
Jaroslav Schwan
Finished
۱۲:۰۰
Josef Palecek
۳
۰
Tomas Regner
Finished
۱۲:۳۰
Stanislav Pinc
۳
۱
Jaroslav Strnad 1961
Finished
۱۲:۳۰
Tomas Trnka
۳
۰
Jan Lovl
Finished
۱۲:۳۰
Jaroslav Schwan
۳
۲
Richard Macura
Finished
۱۲:۳۰
Vaclav Pech
-
-
Tomas Trnka
Finished
۱۲:۵۸
Kamil Gavelcik
۳
۱
Vladimir Kubat
Finished
۱۳:۰۰
Patrik Jokiel
۳
۱
Vojtech Konvicka
Finished
۱۳:۰۰
Tadeas Zika
-
-
Oldrich Vrtal
Finished
۱۳:۲۸
Zdenek Trtik
۳
۱
Ales Krejci
Finished
۱۳:۲۸
Jaroslav Novotny
-
-
Milan Longin
Finished
۱۳:۲۸
Milan Regner
-
-
Milan Kolar
Finished
۱۳:۳۲
Milan Bezdicek
-
-
Zbynek Pagac
Finished
۱۳:۵۸
Tomas Roh
-
-
Zdenek Zikmunda
Finished
۱۳:۵۸
Mihail Trinta
۳
۰
Havel Ladislav
Finished
۱۳:۵۹
Vaclav Pech
۱
۳
Tomas Trnka
Finished
۱۴:۰۰
Josef Palecek
۱
۳
Vrba Jindrich
Finished
۱۴:۰۰
Lukas Malek
۱
۳
Rotislav Hasmanda
Finished
۱۴:۰۰
Kamil Gavelcik
۲
۳
Jaroslav Strnad 1961
Finished
۱۴:۰۰
Patrik Jokiel
۱
۳
Jaroslav Schwan
Finished
۱۴:۰۰
Milan Kolar
۳
۰
Mihail Trinta
Finished
۱۴:۱۷
Ales Krejci
-
-
Tomas Roh
Finished
۱۴:۲۸
Oldrich Vrtal
۰
۳
Milan Bezdicek
Finished
۱۴:۲۸
Tadeas Zika
۳
۱
Oldrich Vrtal
Finished
۱۴:۳۰
Milan Regner
۳
۱
Milan Kolar
Finished
۱۴:۳۰
Zdenek Trtik
۳
۱
Ales Krejci
Finished
۱۴:۳۰
Jaroslav Novotny
۲
۳
Milan Longin
Finished
۱۴:۳۰
Havel Ladislav
-
-
Milan Regner
Finished
۱۴:۴۷
Rotislav Hasmanda
-
-
Jaroslav Novotny
Finished
۱۴:۵۶
Zdenek Zikmunda
-
-
Zdenek Trtik
Finished
۱۴:۵۸
Zbynek Pagac
-
-
Tadeas Zika
Finished
۱۴:۵۸
Tomas Roh
۳
۲
Zdenek Zikmunda
Finished
۱۵:۰۰
Milan Bezdicek
۳
۲
Zbynek Pagac
Finished
۱۵:۰۰
Lukas Malek
۱
۳
Rotislav Hasmanda
Finished
۱۵:۰۰
Mihail Trinta
۳
۰
Havel Ladislav
Finished
۱۵:۰۰
Milan Regner
-
-
Mihail Trinta
Finished
۱۵:۱۳
Jaroslav Novotny
-
-
Lukas Malek
Finished
۱۵:۲۷
Zdenek Trtik
-
-
Tomas Roh
Finished
۱۵:۲۸
Tadeas Zika
-
-
Milan Bezdicek
Finished
۱۵:۲۸
Oldrich Vrtal
۰
۳
Milan Bezdicek
Finished
۱۵:۳۰
Milan Kolar
۳
۰
Mihail Trinta
Finished
۱۵:۳۰
Milan Longin
۲
۳
Lukas Malek
Finished
۱۵:۳۰
Ales Krejci
۰
۳
Tomas Roh
Finished
۱۵:۳۰
Milan Kolar
۳
۱
Havel Ladislav
Finished
۱۵:۴۸
Milan Longin
۳
۲
Rotislav Hasmanda
Finished
۱۵:۵۸
Ales Krejci
-
-
Zdenek Zikmunda
Finished
۱۵:۵۸
Zdenek Zikmunda
۳
۱
Zdenek Trtik
Finished
۱۶:۰۰
Havel Ladislav
۰
۳
Milan Regner
Finished
۱۶:۰۰
Oldrich Vrtal
-
-
Zbynek Pagac
Finished
۱۶:۲۹
Jaroslav Novotny
۳
۰
Lukas Malek
Finished
۱۶:۳۰
Milan Regner
۳
۱
Mihail Trinta
Finished
۱۶:۳۰
Zdenek Trtik
۱
۳
Tomas Roh
Finished
۱۶:۳۰
Milan Regner
-
-
Milan Kolar
Finished
۱۶:۴۶
Tomas Roh
-
-
Zdenek Zikmunda
Finished
۱۶:۵۸
Oldrich Vrtal
۱
۳
Zbynek Pagac
Finished
۱۷:۰۰
Ales Krejci
۱
۳
Zdenek Zikmunda
Finished
۱۷:۰۰
Milan Kolar
۳
۱
Havel Ladislav
Finished
۱۷:۰۰
Milan Longin
۳
۲
Rotislav Hasmanda
Finished
۱۷:۰۰
Milan Bezdicek
-
-
Tadeas Zika
Finished
۱۷:۰۲
Tomas Pelikan
-
-
Michal Drastich
Finished
۱۷:۲۵
Jaroslav Bresky
-
-
Daniel Tuma
Finished
۱۷:۳۰
Zbynek Pagac
۲
۳
Oldrich Vrtal
Finished
۱۷:۳۰
Marek Zaskodny
-
-
Borek Moravec
Finished
۱۷:۳۳
Ondrej Mista
-
-
Miloslav Kotil
Finished
۱۷:۵۷
Frantisek Chaloupka
-
-
Filip Theodor
Finished
۱۷:۵۸
Frantisek Briza
۲
۳
Jaroslav Prokupek
Finished
۱۷:۵۸
Milan Klement
-
-
Jan Sucharda
Finished
۱۷:۵۹
Tomas Roh
۱
۳
Zdenek Zikmunda
Finished
۱۸:۰۰
Michal Drastich
-
-
Ondrej Mista
Finished
۱۸:۲۷
Borek Moravec
-
-
Frantisek Chaloupka
Finished
۱۸:۲۸
Tomas Pelikan
۳
۲
Michal Drastich
Finished
۱۸:۳۰
Tomas Zahradnik
۳
۰
Marek Sedlak
Finished
۱۸:۳۰
Marek Zaskodny
۳
۰
Borek Moravec
Finished
۱۸:۳۰
Tomas Zahradnik
۳
۰
Marek Sedlak snr
Finished
۱۸:۳۰
Filip Theodor
۳
۲
Marek Zaskodny
Finished
۱۸:۵۷
Miloslav Kotil
۱
۳
Tomas Pelikan
Finished
۱۸:۵۹
Jaroslav Prokupek
-
-
Jaroslav Bresky
Finished
۱۸:۵۹
Jan Sucharda
۰
۳
Tomas Zahradnik
Finished
۱۸:۵۹
Milan Klement
۳
۰
Jan Sucharda
Finished
۱۹:۰۰
Ondrej Mista
۳
۰
Miloslav Kotil
Finished
۱۹:۰۰
Frantisek Chaloupka
۰
۳
Filip Theodor
Finished
۱۹:۰۰
Marek Zaskodny
-
-
Frantisek Chaloupka
Finished
۱۹:۲۷
Tomas Pelikan
-
-
Ondrej Mista
Finished
۱۹:۲۸
Jaroslav Bresky
-
-
Frantisek Briza
Finished
۱۹:۲۹
Tomas Zahradnik
-
-
Milan Klement
Finished
۱۹:۲۹
Marek Sedlak
۱
۳
Milan Klement
Finished
۱۹:۳۰
Borek Moravec
۳
۰
Frantisek Chaloupka
Finished
۱۹:۳۰
Michal Drastich
۳
۱
Ondrej Mista
Finished
۱۹:۳۰
Daniel Tuma
۳
۲
Frantisek Briza
Finished
۱۹:۳۰
Borek Moravec
-
-
Filip Theodor
Finished
۱۹:۵۷
Daniel Tuma
۰
۳
Jaroslav Prokupek
Finished
۱۹:۵۹
Filip Theodor
۳
۲
Marek Zaskodny
Finished
۲۰:۰۰
Miloslav Kotil
۱
۳
Tomas Pelikan
Finished
۲۰:۰۰
Jan Sucharda
۰
۳
Tomas Zahradnik
Finished
۲۰:۰۰
Jaroslav Prokupek
۳
۲
Jaroslav Bresky
Finished
۲۰:۰۰
Michal Drastich
-
-
Miloslav Kotil
Finished
۲۰:۲۸
Tomas Zahradnik
۱
۳
Milan Klement
Finished
۲۰:۳۰
Jaroslav Bresky
۳
۰
Frantisek Briza
Finished
۲۰:۳۰
Marek Zaskodny
۲
۳
Frantisek Chaloupka
Finished
۲۰:۳۰
Tomas Pelikan
-
-
Ondrej Mista
Finished
۲۰:۵۶
Filip Theodor
۰
۳
Marek Zaskodny
Finished
۲۰:۵۷
Milan Klement
۳
۲
Tomas Zahradnik
Finished
۲۰:۵۹
Daniel Tuma
۰
۳
Jaroslav Prokupek
Finished
۲۱:۰۰
Borek Moravec
۲
۳
Filip Theodor
Finished
۲۱:۰۰
Marek Sedlak
۳
۲
Jan Sucharda
Finished
۲۱:۰۰
Michal Drastich
۰
۳
Miloslav Kotil
Finished
۲۱:۰۰
Jaroslav Prokupek
-
-
Jaroslav Bresky
Finished
۲۱:۰۵
Jan Dzida
۰
۰
Adam Vitasek
inprogress
۲۱:۲۷
Ludek Pelikan
۰
۰
Miroslav Nechas
inprogress
۲۱:۲۸
Jan Mecl
-
-
Michal Jezek
بازی شروع نشده است
۲۱:۳۰
Michal Drastich
۱
۳
Miloslav Kotil
Finished
۲۱:۳۰
Borek Moravec
۱
۳
Frantisek Chaloupka
Finished
۲۱:۳۰
Jaroslav Prokupek
۳
۲
Jaroslav Bresky
Finished
۲۲:۰۰
Filip Theodor
۰
۳
Marek Zaskodny
Finished
۲۲:۰۰
Jan Mecl Jr.
۰
۰
Michal Jezek
inprogress
۲۲:۳۰
Ludek Pelikan
۲
۰
Miroslav Nechas
inprogress
۲۲:۳۰
Jan Dzida
۲
۰
Adam Vitasek
inprogress
۲۲:۳۰
Vaclav Hruska Snr
۰
۱
Jiri Hyrsl
inprogress
۲۲:۳۰
Radomir Revay
-
-
Petr Vicherek
بازی شروع نشده است
۲۳:۰۰
Turek Tomas
-
-
Robin Pacha
بازی شروع نشده است
۲۳:۰۰
Lukas Krok
-
-
Jan Steffan
بازی شروع نشده است
۲۳:۰۰
Martin Zizka
-
-
Vaclav Svoboda
بازی شروع نشده است
۲۳:۰۰
Michal Jezek
-
-
Turek Tomas
بازی شروع نشده است
۲۳:۳۰
Adam Vitasek
-
-
Radomir Revay
بازی شروع نشده است
۲۳:۳۰
Jiri Hyrsl
-
-
Lukas Krok
بازی شروع نشده است
۲۳:۳۰
Miroslav Nechas
-
-
Martin Zizka
بازی شروع نشده است
۲۳:۳۰
Germany
WTT Feeder Dusseldorf Men III, Doubles
Walther R./Meissner C.
۳
۱
Zhou K./Yu Z.
Finished
۱۹:۰۵
Russia
Liga Pro
Andrey Artemov
۳
۱
Timur Molchanov
Finished
۱۸:۰۰
Stepan Dolbilin
۳
۲
Anton Yudin
Finished
۲۰:۳۰
Alexander Klavdenkov
۰
۳
Evgeny Glazun
Finished
۰۹:۳۰
Stepan Dolbilin
۳
۲
Ilya Konashkov
Finished
۱۰:۴۵
Sergey Nikulin
۱
۳
Daniil Mikheev
Finished
۱۲:۳۰
Sergey Lanin
۳
۲
Valeriy Zanev
Finished
۱۶:۱۵
Igor Blinov
۳
۰
Damir Bedretdinov
Finished
۱۰:۴۵
Dmitry Korneev
۳
۱
Sergey Myagkov
Finished
۰۱:۰۰
Bazilevsky Vitaly
۳
۱
Viktor Rakhmanovskii
Finished
۱۰:۰۰
Konstantin Bystrushkin
۲
۳
Ivan Bukhtiyarov
Finished
۱۳:۰۰
Viktor Kochergin
۱
۳
Andrey Doncenko
Finished
۰۹:۳۰
Alexander Klavdenkov
۳
۱
Bazilevsky Vitaly
Finished
۱۱:۰۰
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
۱
۳
Vladimir Eremin
Finished
۱۷:۳۰
Evgeny Glazun
۳
۱
Bazilevsky Vitaly
Finished
۰۹:۰۰
Nikita Lyfenko
۱
۳
Vladislav Chakhur
Finished
۰۱:۴۵
Mikhail Sverdlov
۰
۳
Sergey Lanovenko
Finished
۰۱:۴۵
Nikolay Tarasenkov
۲
۳
Pavel Semenov
Finished
۰۰:۲۰
Mikhail Reznikov
۳
۲
Lopatin Sergey
Finished
۰۴:۱۵
Maksim Mameka
۲
۳
Dmitry Korneev
Finished
۰۰:۰۰
Mikhail Sverdlov
۲
۳
Aleksey Shershnev
Finished
۰۰:۱۵
Nikita Lyfenko
۳
۲
Lopatin Sergey
Finished
۰۰:۱۵
Sergey Lanovenko
۳
۱
Alexander Ekzhanov
Finished
۰۰:۴۵
Vladislav Chakhur
۳
۰
Mikhail Reznikov
Finished
۰۰:۴۵
Lopatin Sergey
۰
۳
Andrey Vladimirovich Kirilenko
Finished
۰۱:۱۵
Aleksey Shershnev
۳
۱
Nikita Mareev
Finished
۰۱:۱۵
Maksim Mameka
۱
۳
Nikolay Tarasenkov
Finished
۰۱:۳۰
Sergey Myagkov
۰
۳
Pavel Semenov
Finished
۰۲:۰۰
Nikita Mareev
۳
۲
Alexander Ekzhanov
Finished
۰۲:۱۵
Andrey Vladimirovich Kirilenko
۲
۳
Mikhail Reznikov
Finished
۰۲:۱۵
Dmitry Korneev
۲
۳
Nikolay Tarasenkov
Finished
۰۲:۳۰
Aleksey Shershnev
۳
۱
Sergey Lanovenko
Finished
۰۲:۴۵
Pavel Semenov
۲
۳
Maksim Mameka
Finished
۰۳:۰۰
Mikhail Reznikov
۳
۱
Nikita Lyfenko
Finished
۰۳:۱۵
Alexander Ekzhanov
۰
۳
Mikhail Sverdlov
Finished
۰۳:۱۵
Nikolay Tarasenkov
۳
۰
Sergey Myagkov
Finished
۰۳:۳۰
Vladislav Chakhur
۳
۲
Andrey Vladimirovich Kirilenko
Finished
۰۳:۴۵
Sergey Lanovenko
۳
۲
Nikita Mareev
Finished
۰۳:۴۵
Pavel Semenov
۳
۲
Dmitry Korneev
Finished
۰۴:۰۰
Alexander Ekzhanov
۳
۰
Aleksey Shershnev
Finished
۰۴:۱۵
Sergey Myagkov
۱
۳
Maksim Mameka
Finished
۰۴:۳۰
Nikita Mareev
۰
۳
Mikhail Sverdlov
Finished
۰۴:۴۵
Andrey Vladimirovich Kirilenko
۰
۳
Nikita Lyfenko
Finished
۰۴:۴۵
Andrey Doncenko
۰
۳
Tsybulskiy Vladimir
Finished
۰۸:۰۰
Artem Chernov
۳
۲
Stepan Dolbilin
Finished
۰۸:۱۵
Viktor Rakhmanovskii
۳
۲
Alexander Klavdenkov
Finished
۰۸:۳۰
Vladimir Pustoselov
۱
۳
Damir Bedretdinov
Finished
۰۸:۴۵
Sergey Simonov
۳
۲
Ilya Konashkov
Finished
۰۸:۴۵
Igor Blinov
۲
۳
Vladimir Pustoselov
Finished
۰۹:۱۵
Stepan Dolbilin
۳
۰
Sergey Simonov
Finished
۰۹:۱۵
Ilya Konashkov
۰
۳
Artem Chernov
Finished
۰۹:۴۵
Artem Chernov
۳
۱
Sergey Simonov
Finished
۱۰:۱۵
Viktor Rakhmanovskii
۰
۳
Evgeny Glazun
Finished
۱۰:۳۰
Tsybulskiy Vladimir
۳
۱
Viktor Kochergin
Finished
۱۰:۳۰
Savinsky Aleksandr
۳
۱
Nikita Mareev
Finished
۱۲:۰۰
Aleksandr Rybalkin
۳
۱
Surikov Viacheslav
Finished
۱۲:۱۵
Aleksei Naumov
۰
۳
Ilya Novikov
Finished
۱۲:۱۵
Sergey Kulikov
۰
۳
Yuriy Zaycev
Finished
۱۲:۳۰
Dmitriy Ermolov
۱
۳
Dmitry Bogdanov
Finished
۱۲:۴۵
Roman Zelenskii
۳
۱
Igor Abelmasov
Finished
۱۲:۴۵
Nikita Mareev
۳
۱
Sergey Kulikov
Finished
۱۳:۰۰
Ilya Novikov
۲
۳
Roman Zelenskii
Finished
۱۳:۱۵
Surikov Viacheslav
۰
۳
Dmitriy Ermolov
Finished
۱۳:۱۵
Yuriy Zaycev
۲
۳
Savinsky Aleksandr
Finished
۱۳:۳۰
Daniil Mikheev
۳
۲
Konstantin Bystrushkin
Finished
۱۳:۳۰
Igor Abelmasov
۳
۲
Aleksei Naumov
Finished
۱۳:۴۵
Dmitry Bogdanov
۳
۲
Aleksandr Rybalkin
Finished
۱۳:۴۵
Savinsky Aleksandr
۳
۰
Sergey Kulikov
Finished
۱۴:۰۰
Ivan Bukhtiyarov
۳
۱
Sergey Nikulin
Finished
۱۴:۰۰
Aleksandr Rybalkin
۰
۳
Dmitriy Ermolov
Finished
۱۴:۱۵
Aleksei Naumov
۳
۰
Roman Zelenskii
Finished
۱۴:۱۵
Nikita Mareev
۳
۰
Yuriy Zaycev
Finished
۱۴:۳۰
Sergey Nikulin
۳
۱
Konstantin Bystrushkin
Finished
۱۴:۳۰
Surikov Viacheslav
۱
۳
Dmitry Bogdanov
Finished
۱۴:۴۵
Ilya Novikov
۲
۳
Igor Abelmasov
Finished
۱۴:۴۵
Daniil Mikheev
۰
۳
Ivan Bukhtiyarov
Finished
۱۵:۰۰
Igor Meteleshko
۳
۲
Yankovskii Andrei
Finished
۱۶:۰۰
Aleksandr Rakhmatov
۳
۱
Roman Bortnikov
Finished
۱۶:۱۵
Orlov Oleg
۳
۱
Sergei Chekanov
Finished
۱۶:۳۰
Timur Molchanov
۳
۲
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
Finished
۱۶:۳۰
Pavel Pinkovsky
۳
۲
Alexey Innazarov
Finished
۱۶:۴۵
Vladimir Eremin
۳
۱
Andrey Artemov
Finished
۱۷:۰۰
Yankovskii Andrei
۰
۳
Orlov Oleg
Finished
۱۷:۰۰
Valeriy Zanev
۱
۳
Mikhail Smirnov
Finished
۱۷:۱۵
Roman Bortnikov
۱
۳
Pavel Pinkovsky
Finished
۱۷:۱۵
Sergei Chekanov
۳
۰
Igor Meteleshko
Finished
۱۷:۳۰
Alexey Innazarov
۳
۱
Aleksandr Rakhmatov
Finished
۱۷:۴۵
Igor Meteleshko
۲
۳
Orlov Oleg
Finished
۱۸:۰۰
Sergey Lanin
۲
۳
Mikhail Smirnov
Finished
۱۸:۱۵
Yankovskii Andrei
۳
۲
Sergei Chekanov
Finished
۱۸:۳۰
Timur Molchanov
۱
۳
Vladimir Eremin
Finished
۱۸:۳۰
Roman Bortnikov
۰
۳
Alexey Innazarov
Finished
۱۸:۴۵
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
۳
۱
Andrey Artemov
Finished
۱۹:۰۰
Nikita Bespalov
۳
۲
Anton Gurov
Finished
۲۰:۰۰
Maksim Lomakin
۱
۳
Kutenkov Dmitry
Finished
۲۰:۱۵
Alexander Zhelubenkov
۳
۱
Semyon Korolev
Finished
۲۰:۱۵
Aleksandr Fedorov
۳
۱
Dmitriy Ermolov
Finished
۲۰:۳۰
Aleksandr Kitaitsev
۳
۰
Aleksey Shershnev
Finished
۲۰:۳۰
Kuznetsov Alexey
۳
۱
Evgenii Kryuchkov
Finished
۲۰:۴۵
Evgeny Kupryakov
۱
۳
Alexey Silantiev
Finished
۲۰:۴۵
Anton Gurov
۰
۳
Aleksandr Fedorov
Finished
۲۱:۰۰
Oleg Moshnikov
۳
۱
Gennady Karpovkin
Finished
۲۱:۰۰
Kutenkov Dmitry
۳
۲
Kuznetsov Alexey
Finished
۲۱:۱۵
Semyon Korolev
۰
۳
Evgeny Kupryakov
Finished
۲۱:۱۵
Anton Yudin
۰
۳
Evgeny Grishaev
Finished
۲۱:۳۰
Dmitriy Ermolov
۳
۱
Nikita Bespalov
Finished
۲۱:۳۰
Aleksey Shershnev
۳
۱
Oleg Moshnikov
Finished
۲۱:۳۰
Alexey Silantiev
۳
۱
Alexander Zhelubenkov
Finished
۲۱:۴۵
Gennady Karpovkin
۰
۳
Aleksandr Kitaitsev
Finished
۲۲:۰۰
Nikita Bespalov
۳
۱
Aleksandr Fedorov
Finished
۲۲:۰۰
Maksim Lomakin
۲
۱
Kuznetsov Alexey
inprogress
۲۲:۱۵
Alexander Zhelubenkov
۳
۰
Evgeny Kupryakov
Finished
۲۲:۱۵
Aleksandr Kitaitsev
۲
۰
Oleg Moshnikov
inprogress
۲۲:۳۰
Stepan Dolbilin
۱
۱
Evgeny Grishaev
inprogress
۲۲:۳۰
Germany
WTT Feeder Dusseldorf III Women
Xiaona Shan
۲
۳
Zhuojia He
Finished
۱۹:۴۰
Zhuojia He
۳
۰
Sabine Winter
Finished
۱۲:۳۰
Xunyao Shi
۲
۳
Xiaona Shan
Finished
۱۳:۰۵
World
Ping Pong Point
Oleksandr Leonenko
۳
۲
Nikolay Ulyanchich
Finished
۱۰:۱۷
Dmytro Halai
۳
۱
Manko Viktor
Finished
۱۰:۴۷
Manko Viktor
۳
۱
Nikolay Ulyanchich
Finished
۱۲:۴۷
Manko Viktor
۳
۱
Dmytro Halai
Finished
۱۳:۱۷
Roman Sukhomlyn
۳
۱
Yurii Petrushenko
Finished
۲۱:۴۷
Nikolay Ulyanchich
۱
۳
Oleksandr Leonenko
Finished
۱۳:۴۷
Aleksey Sapronov
۱
۳
Roman Sukhomlyn
Finished
۱۷:۱۷
Vitaliy Protopopov
۳
۰
Aleksey Sapronov
Finished
۲۱:۱۷
Oleksandr Leonenko
۳
۲
Manko Viktor
Finished
۰۹:۱۷
Dmytro Halai
۰
۳
Nikolay Ulyanchich
Finished
۰۹:۴۷
Oleksandr Leonenko
۰
۳
Dmytro Halai
Finished
۱۱:۱۷
Nikolay Ulyanchich
۳
۰
Manko Viktor
Finished
۱۱:۴۷
Dmytro Halai
۳
۲
Oleksandr Leonenko
Finished
۱۲:۱۷
Manko Viktor
۲
۳
Oleksandr Leonenko
Finished
۱۴:۱۷
Nikolay Ulyanchich
۲
۳
Dmytro Halai
Finished
۱۴:۴۷
Aleksey Sapronov
۱
۳
Vitaliy Protopopov
Finished
۱۶:۱۷
Yurii Petrushenko
۰
۳
Roman Sukhomlyn
Finished
۱۶:۴۷
Yurii Petrushenko
۱
۳
Vitaliy Protopopov
Finished
۱۷:۴۷
Aleksey Sapronov
۳
۲
Yurii Petrushenko
Finished
۱۸:۱۷
Roman Sukhomlyn
۱
۳
Vitaliy Protopopov
Finished
۱۸:۴۷
Yurii Petrushenko
۳
۰
Aleksey Sapronov
Finished
۱۹:۱۷
Vitaliy Protopopov
۳
۲
Roman Sukhomlyn
Finished
۱۹:۴۷
Vitaliy Protopopov
۳
۰
Yurii Petrushenko
Finished
۲۰:۱۷
Roman Sukhomlyn
۱
۳
Aleksey Sapronov
Finished
۲۰:۴۷
Germany
WTT Feeder Dusseldorf III
Kai Zhou
۱
۳
Steffen Mengel
Finished
۱۳:۴۰
Dingshuo Liu
۳
۲
Hiroto Shinozuka
Finished
۱۴:۱۵
Steffen Mengel
۳
۱
Dingshuo Liu
Finished
۲۰:۱۵
World
TT-CUP
Karol Guzy
۰
۳
Gala Bartlomiej
Finished
۰۰:۰۰
Milos Frydl
۳
۰
Jan Hendrych
Finished
۰۰:۱۰
Stepan Koci
۲
۳
Roman Pokorny
Finished
۰۰:۲۰
Filip Kopecky
۳
۲
Pavel Skopek
Finished
۰۰:۲۵
Ruchomski Lukasz
۱
۳
Stepien Marcin
Finished
۰۰:۳۰
Jonas Kulveit
۳
۱
Marat Filip
Finished
۰۰:۴۰
Prusa Martin
۰
۳
Roman Pokorny
Finished
۰۰:۵۰
Jiri Cerny
۲
۳
Pasek Dominik
Finished
۰۰:۵۵
Zapala Krzysztof
۳
۲
Gala Bartlomiej
Finished
۰۱:۰۰
Milos Frydl
۳
۲
Marat Filip
Finished
۰۱:۱۰
Vladimir Milata Jr.
۰
۳
Stepan Koci
Finished
۰۱:۲۰
Filip Kopecky
۲
۳
Pasek Dominik
Finished
۰۱:۲۵
Jez Grzegorz
۱
۳
Karol Guzy
Finished
۰۱:۳۰
Jan Hendrych
۰
۳
Jonas Kulveit
Finished
۰۱:۴۰
Prusa Martin
۲
۳
Stepan Koci
Finished
۰۱:۵۰
Pavel Skopek
۱
۳
Jiri Cerny
Finished
۰۱:۵۵
Marat Filip
۲
۳
Jan Hendrych
Finished
۰۲:۱۰
Vladimir Milata Jr.
۱
۳
Roman Pokorny
Finished
۰۲:۲۰
Zapala Krzysztof
۲
۳
Karol Guzy
Finished
۰۲:۳۰
Filip Kopecky
۱
۳
Pavel Skopek
Finished
۰۲:۳۵
Jonas Kulveit
۰
۳
Milos Frydl
Finished
۰۲:۴۰
Gala Bartlomiej
۳
۲
Stepien Marcin
Finished
۰۳:۰۰
Victor Chis
۳
۲
Chen Jining
Finished
۰۳:۰۵
Pasek Dominik
۰
۳
Jiri Cerny
Finished
۰۳:۰۵
Zoladek Dariusz
۲
۳
Albert Misztal
Finished
۰۳:۳۰
Chen Jining
۳
۱
Steven Kasha
Finished
۰۳:۴۰
Victor Chis
۳
۰
Steven Kasha
Finished
۰۴:۰۵
Krzysztof Gola
۲
۳
Albert Misztal
Finished
۰۴:۳۰
Zoladek Dariusz
۰
۳
Krzysztof Witerski
Finished
۰۵:۰۰
Don Ange Cedric Oba
۳
۱
Brad Robbins
Finished
۰۵:۰۵
Henry Chau
۰
۳
Rich Dewitt
Finished
۰۵:۱۰
Don Ange Cedric Oba
۳
۰
Rich Dewitt
Finished
۰۵:۳۵
Brad Robbins
۳
۲
Henry Chau
Finished
۰۵:۴۰
Krzysztof Witerski
۳
۰
Albert Misztal
Finished
۰۶:۰۰
Don Ange Cedric Oba
۳
۱
Henry Chau
Finished
۰۶:۰۵
Rich Dewitt
۰
۳
Brad Robbins
Finished
۰۶:۱۰
Krzysztof Gola
۰
۳
Krzysztof Witerski
Finished
۰۶:۳۰
Krzysztof Gola
۳
۰
Zoladek Dariusz
Finished
۰۷:۳۰
Karol Prokop
۰
۳
Kurzak Bronislaw
Finished
۰۹:۳۰
Morawski Piotr
۱
۳
Kurzak Bronislaw
Finished
۱۰:۳۰
Gola Pawel
۳
۱
Filip Kociuba
Finished
۱۰:۳۵
Ruben Arado
۲
۳
Luciano Jang
Finished
۱۰:۴۰
Simon Matousch
۱
۳
Marek Teiml
Finished
۱۰:۵۰
Karol Prokop
۱
۳
Wenda Krzysztof
Finished
۱۱:۰۰
Gola Pawel
۳
۱
Blazej Warpas
Finished
۱۱:۰۵
Jose Antonio Garcia Fuente
۰
۳
Jose L. Reverte
Finished
۱۱:۱۰
Vaclav Nykl
۳
۰
Jan Zalesky
Finished
۱۱:۲۰
Frantisek Camr
۲
۳
Cerveny Tomas
Finished
۱۱:۲۵
Raymon Abellan
۳
۰
Luciano Jang
Finished
۱۱:۴۰
Simon Matousch
۳
۱
Jan Zalesky
Finished
۱۱:۵۰
Jan Kocab
۳
۲
Tomas Beran
Finished
۱۱:۵۵
Wenda Krzysztof
۱
۳
Kurzak Bronislaw
Finished
۱۲:۰۰
Filip Kociuba
۳
۱
Emil Nowak
Finished
۱۲:۰۵
Ruben Arado
۰
۳
Jose Antonio Garcia Fuente
Finished
۱۲:۱۰
Marek Teiml
۲
۳
Vaclav Nykl
Finished
۱۲:۲۰
Frantisek Camr
۰
۳
Tomas Beran
Finished
۱۲:۲۵
Morawski Piotr
۱
۳
Wenda Krzysztof
Finished
۱۲:۳۰
Blazej Warpas
۳
۰
Filip Kociuba
Finished
۱۲:۳۵
Raymon Abellan
۳
۲
Jose L. Reverte
Finished
۱۲:۴۰
Simon Matousch
۳
۱
Vaclav Nykl
Finished
۱۲:۵۰
Cerveny Tomas
۳
۱
Jan Kocab
Finished
۱۲:۵۵
Gola Pawel
۳
۱
Emil Nowak
Finished
۱۳:۰۵
Jose Antonio Garcia Fuente
۱
۳
Luciano Jang
Finished
۱۳:۱۰
Jan Zalesky
۰
۳
Marek Teiml
Finished
۱۳:۲۰
Frantisek Camr
۳
۲
Jan Kocab
Finished
۱۳:۲۵
Morawski Piotr
۰
۳
Karol Prokop
Finished
۱۳:۳۰
Raymon Abellan
۳
۰
Jose Antonio Garcia Fuente
Finished
۱۳:۴۰
Filip Kociuba
۳
۲
Emil Nowak
Finished
۱۳:۴۵
Tomas Beran
۳
۱
Cerveny Tomas
Finished
۱۳:۵۵
Vaclav Nykl
۲
۳
Jan Zalesky
Finished
۱۳:۵۵
Ruben Arado
۰
۳
Jose L. Reverte
Finished
۱۴:۱۰
Gola Pawel
۲
۳
Blazej Warpas
Finished
۱۴:۱۵
Marek Teiml
۱
۳
Simon Matousch
Finished
۱۴:۲۵
Karol Prokop
۲
۳
Morawski Piotr
Finished
۱۴:۴۰
Frantisek Camr
۱
۳
Jan Kocab
Finished
۱۴:۴۰
Raymon Abellan
۳
۱
Ruben Arado
Finished
۱۴:۴۰
Petr Litomisky
۲
۳
Frantisek Dvorak
Finished
۱۴:۵۰
Tomas Beran
۰
۳
Cerveny Tomas
Finished
۱۵:۱۰
Kurzak Bronislaw
۲
۳
Wenda Krzysztof
Finished
۱۵:۱۰
Jose L. Reverte
۳
۱
Luciano Jang
Finished
۱۵:۱۰
Adam Kral
۳
۱
Svoboda Vladimir
Finished
۱۵:۲۰
Ruzicka Josef
۲
۳
Marat Filip
Finished
۱۵:۲۵
Luciano Jang
۳
۱
Jose Antonio Garcia Fuente
Finished
۱۵:۴۵
Petr Litomisky
۳
۲
Svoboda Vladimir
Finished
۱۵:۵۰
Martin Dolezal
۱
۳
Adam Kosacky
Finished
۱۵:۵۵
Raymon Abellan
۳
۰
Jose L. Reverte
Finished
۱۶:۱۵
Frantisek Dvorak
۰
۳
Adam Kral
Finished
۱۶:۲۰
Ruzicka Josef
۲
۳
Adam Kosacky
Finished
۱۶:۲۵
Fabian Sikora
۳
۲
Partyka Ryszard
Finished
۱۶:۳۵
Petr Litomisky
۳
۱
Adam Kral
Finished
۱۶:۵۰
Marat Filip
۳
۲
Martin Dolezal
Finished
۱۶:۵۵
Kos Pawel
۲
۳
Ruchomski Lukasz
Finished
۱۷:۰۵
Svoboda Vladimir
۲
۳
Frantisek Dvorak
Finished
۱۷:۲۰
Ruzicka Josef
۲
۳
Martin Dolezal
Finished
۱۷:۲۵
Tomasz Witkowski
۳
۰
Partyka Ryszard
Finished
۱۷:۳۵
Adam Kosacky
۳
۱
Marat Filip
Finished
۱۷:۵۵
Frantisek Dvorak
۳
۰
Svoboda Vladimir
Finished
۱۸:۰۰
Fabian Sikora
۳
۲
Ruchomski Lukasz
Finished
۱۸:۰۵
Adam Kral
۰
۳
Petr Litomisky
Finished
۱۸:۳۰
Jez Grzegorz
۱
۳
Bartlomiej Molka
Finished
۱۸:۳۰
Gracjan Rokita
۳
۱
Tomasz Witkowski
Finished
۱۸:۳۵
Antonio Diaz
۳
۲
Sanchez Juan A
Finished
۱۸:۴۰
Jan Trefny
۱
۳
Tomas Krejci
Finished
۱۸:۵۰
Adam Kosacky
۳
۰
Marat Filip
Finished
۱۹:۰۰
Skura Eryk
۲
۳
Jan Molenda
Finished
۱۹:۰۰
Kos Pawel
۲
۳
Gracjan Rokita
Finished
۱۹:۰۵
Oscar I. Alonso
۳
۱
Jose M. Ibarra
Finished
۱۹:۱۰
Pavel Verner
۳
۲
Pistora Josef
Finished
۱۹:۲۰
Vladimir Hnilica
۱
۳
Ondrej Fiklik
Finished
۱۹:۲۵
Adrian Piegza
۳
۱
Bartlomiej Molka
Finished
۱۹:۳۰
Fabian Sikora
۱
۳
Tomasz Witkowski
Finished
۱۹:۳۵
Antonio Diaz
۳
۲
Jose M. Ibarra
Finished
۱۹:۴۰
Philip Kharchenko
۳
۰
Provodin Sergei
Finished
۱۹:۴۵
Jan Trefny
۱
۳
Pistora Josef
Finished
۱۹:۵۰
Marek Kulisek
۲
۳
Martin Kocvara
Finished
۱۹:۵۵
Jez Grzegorz
۰
۳
Jan Molenda
Finished
۲۰:۰۰
Gracjan Rokita
۳
۱
Ruchomski Lukasz
Finished
۲۰:۰۵
Sanchez Juan A
۲
۳
Oscar I. Alonso
Finished
۲۰:۱۰
Erik Trofimov
۳
۰
Heiki Magi
Finished
۲۰:۱۵
Tomas Krejci
۳
۰
Pavel Verner
Finished
۲۰:۲۰
Vladimir Hnilica
۳
۰
Martin Kocvara
Finished
۲۰:۲۵
Zapala Krzysztof
۱
۳
Adrian Piegza
Finished
۲۰:۳۰
Kos Pawel
۳
۰
Partyka Ryszard
Finished
۲۰:۳۵
Antonio Diaz
۳
۲
Oscar I. Alonso
Finished
۲۰:۴۰
Philip Kharchenko
۳
۰
Heiki Magi
Finished
۲۰:۴۵
Jan Trefny
۳
۰
Pavel Verner
Finished
۲۰:۵۰
Ondrej Fiklik
۲
۳
Marek Kulisek
Finished
۲۰:۵۵
Skura Eryk
۳
۲
Zapala Krzysztof
Finished
۲۱:۰۰
Fabian Sikora
۳
۱
Gracjan Rokita
Finished
۲۱:۰۵
Jose M. Ibarra
۰
۳
Sanchez Juan A
Finished
۲۱:۱۰
Provodin Sergei
۰
۳
Erik Trofimov
Finished
۲۱:۱۵
Pistora Josef
۳
۲
Tomas Krejci
Finished
۲۱:۲۰
Vladimir Hnilica
۳
۰
Marek Kulisek
Finished
۲۱:۲۵
Jez Grzegorz
۰
۳
Adrian Piegza
Finished
۲۱:۳۰
Kos Pawel
۱
۳
Tomasz Witkowski
Finished
۲۱:۳۵
Philip Kharchenko
۱
۳
Erik Trofimov
Finished
۲۱:۴۵
Martin Kocvara
۳
۱
Ondrej Fiklik
Finished
۲۱:۵۵
Zapala Krzysztof
۲
۳
Jan Molenda
Finished
۲۲:۰۰
Jan Trefny
۳
۲
Pavel Verner
Finished
۲۲:۰۰
Ruchomski Lukasz
۳
۲
Partyka Ryszard
Finished
۲۲:۰۵
Heiki Magi
۰
۳
Provodin Sergei
Finished
۲۲:۱۵
Pistora Josef
۰
۲
Tomas Krejci
inprogress
۲۲:۳۰
Skura Eryk
۱
۱
Bartlomiej Molka
inprogress
۲۲:۳۰
Fabian Sikora
۱
۰
Kos Pawel
inprogress
۲۲:۳۵
Marek Kulisek
۰
۰
Ondrej Fiklik
inprogress
۲۲:۴۰
Pavel Cibik
-
-
Martin Topol
بازی شروع نشده است
۲۲:۵۰
Jez Grzegorz
-
-
Zapala Krzysztof
بازی شروع نشده است
۲۳:۰۰
Gracjan Rokita
-
-
Partyka Ryszard
بازی شروع نشده است
۲۳:۰۵
Sebl Jachym
-
-
Muhlhauser Zdenek
بازی شروع نشده است
۲۳:۲۵
Belarus
Liga Pro
Nikolay Zademlenyuk
۳
۰
Sergei Demidovich
Finished
۰۸:۳۰
Sergei Demidovich
۰
۳
Vladimir Chilek
Finished
۰۹:۳۰
Nikolay Zademlenyuk
۳
۲
Vladimir Chilek
Finished
۱۰:۳۰
Oleksandr Osadchyi
۱
۳
Sergei Lysakovskii
Finished
۱۲:۳۰
Anton Mokei
۳
۲
Andrei Khrameev
Finished
۱۳:۰۰
Sergei Lysakovskii
۳
۰
Anton Mokei
Finished
۱۳:۳۰
Oleksandr Osadchyi
۱
۳
Anton Mokei
Finished
۱۴:۳۰
Sergei Lysakovskii
۳
۱
Andrei Khrameev
Finished
۱۵:۰۰
Aleksandr Glushko
۳
۱
Aleksei Kulagin
Finished
۱۶:۳۰
Andrey Chernoy
۱
۳
Aleksandr Glushko
Finished
۱۸:۰۰
Aleksei Kulagin
۳
۱
Andrey Chernoy
Finished
۱۹:۰۰
Mukhorovskii Vladimir
۲
۳
Alexander Logunov
Finished
۲۰:۳۰
Sergei Sapega
۰
۳
Viktor Smirnov
Finished
۲۱:۰۰
Alexander Logunov
۳
۲
Sergei Sapega
Finished
۲۱:۳۰
Viktor Smirnov
۳
۱
Mukhorovskii Vladimir
Finished
۲۲:۰۰
Mukhorovskii Vladimir
۱
۰
Sergei Sapega
inprogress
۲۲:۳۰
Czech Republic
TT Star Series
Dmitrij Prokopcov
۳
۲
Michal Benes
Finished
۱۰:۳۰
Roman Rezetka
۲
۳
Viktor Yefimov
Finished
۱۱:۰۵
Klajber Adam
۲
۳
Antonin Gavlas
Finished
۱۱:۴۰
Jakub Seibert
۰
۳
Tomas Konecny
Finished
۱۲:۱۵
Dmitrij Prokopcov
۳
۱
Roman Rezetka
Finished
۱۲:۴۵
Klajber Adam
۳
۲
Viktor Yefimov
Finished
۱۳:۱۵
Tomas Konecny
۱
۳
Michal Benes
Finished
۱۳:۴۵
Jakub Seibert
۰
۳
Antonin Gavlas
Finished
۱۴:۱۵
Dmitrij Prokopcov
۱
۳
Klajber Adam
Finished
۱۴:۴۵
Roman Rezetka
۰
۳
Michal Benes
Finished
۱۵:۱۵
Jakub Seibert
۰
۳
Viktor Yefimov
Finished
۱۵:۴۵
Tomas Konecny
۳
۲
Antonin Gavlas
Finished
۱۶:۱۵
Roman Rezetka
۱
۳
Klajber Adam
Finished
۱۶:۴۵
Dmitrij Prokopcov
۳
۲
Jakub Seibert
Finished
۱۷:۱۵
Antonin Gavlas
۳
۱
Michal Benes
Finished
۱۷:۴۵
Tomas Konecny
۳
۰
Viktor Yefimov
Finished
۱۸:۱۵
Germany
WTT Feeder Dusseldorf Mixed III, Doubles
He Z./Zhou K.
۳
۱
Meissner C./Wan Y.
Finished
۱۵:۱۰
Germany
WTT Feeder Dusseldorf Women III, Doubles
Matelova H./Balazova B.
۱
۳
Wang T./He Z.
Finished
۱۸:۳۰